English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

22.09.2012

Regelverk

Bruk av Nøkkelhullet er fastsatt gjennom en egen forskrift. Dette sikrer at fastsatte rammer og vilkår overholdes av dem som bruker merket. Dermed får myndighetene mulighet til å sanksjonere mot feil eller misbruk av Nøkkelhullet og kan samtidig opprettholde troverdigheten til merket.

Nøkkelhullsordningen trådte i kraft i Norge, Sverige og Danmark 17. juni 2009. Endret forskrift trådte i kraft 1. mars 2015.

For å gi bransjen tid til å omstille seg, er det gitt anledning til å produsere og merke produkter etter de forrige kravene frem til 1. september 2016.

Etter denne datoen kan ferdige produkter selges til lagrene er tomme. Men produkter produsert etter denne datoen skal følge de nye kravene og kriteriene.

Les den nye nøkkelhullsforskriften.

Les veilederen til nøkkelhullsforskriften.

Relaterte artikler:

Tilsyn og kontroll

Mattilsynet vil føre tilsyn med matvarer som er merket med Nøkkelhullet, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket. Les mer

Revidering av regelverket for nøkkelhullsmerkingen

Mor og to små gutter velger frukt i grønnsaksdisken.
Nøkkelhullsordningen har vært felles for Sverige, Danmark og Norge siden 2009. Mattilsynet og Helsedirektoratet samarbeider med myndighetene i Danmark og Sverige om revisjon av Nøkkelhullsforskriften. Målet er at eventuelle nye regler skal tre i kraft i 2014. Les mer