English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

15.10.2012

Contacts

The Norwegian Directorate of Health


General questions about nutrition

Anne Kathrine Owren Aarum, phone +47 24 16 34 48


Communication and PR

Anita Thorolvsen Munch, phone +47 24 16 33 93

 

The Norwegian Food Safety Authority


Department of Legislation

Legislation, the process of EU-notification, adoption of the regulation

Nina Lødrup, phone +47 22 77 87 51

 

Department of controls

Controls, interpretations of the regulation and it's criterions

Rønnaug Aarflot Fagerli, phone +47 22 77 88 75