English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

25.01.2018

Nøkkelhullsmerket står sterkt

En spørreundersøkelse fra 2017 om Nøkkelhullet viser at 97 prosent kjenner merket - uavhengig av alder, kjønn, utdanning og landsdel. Nøkkelhullsmerket har blitt godt kjent og fått en viktig posisjon, både blant forbrukerne og matvarebransjen, siden ordningen ble lansert i 2009.

Mann holder opp nøkkelhullsmerket brød foran brøddisken.

  • Mann holder opp nøkkelhullsmerket brød foran brøddisken.

I 2017 kjente 97 prosent av befolkningen til Nøkkelhullet, og siden 2014 har tilliten til merket økt fra 48 prosent til 57 prosent. Rundt 40 prosent sier de kjenner nøkkelhullsmerket godt eller svært godt.

Andelen som vet at det er myndighetene som står bak merket, har også økt fra 50 prosent til 60 prosent siden 2014.

– Nøkkelhullet er et lite grep i hverdagen som kan gjøre stor forskjell for helsa. Det er positivt at kjennskapen til og kunnskapen om hva merket står for er såpass høy. Vi har jobbet systematisk med merket, både med å revidere og stramme inn kriteriene, og å styrke kommunikasjonen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Henriette Øien.

Sunnere alternativer

På spørsmål om Nøkkelhullet er en god merkeordning, svarer 2 av 3 bekreftende. Det er signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Hele 72 prosent av kvinnene svarer positivt, mens 62 prosent av mennene gjør det samme. 

85 prosent svarer at sunnere alternativ er et av kjennetegnene på Nøkkelhullet, men kunnskapen om hvilke kriterier som kjennetegner Nøkkelhullet varierer fra 37 prosent for mindre mettet fett til 62 prosent for mindre sukker.

– Velger du produkter med Nøkkelhullet, kan du være trygg på at det som ligger i handlekurven inneholder mindre mettet fett, mindre sukker og salt og mer fiber og fullkorn, sammenliknet med andre matvarer i samme kategori. Nøkkelhullet gjør det enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold i tråd med helsemyndighetenes kostråd, sier Øien.

Nye produkter med Nøkkelhullet

Antall nøkkelhullsprodukter har økt kraftig siden merket ble etablert i Norge. I 2009 var det 409 produkter, mens i 2016 var det 2 229 produkter. Dette viser tall i en rapport fra The Nielsen Company 2016.

– Vi har arbeidet målrettet for å gjøre merkeordningen kjent, samtidig som det har kommet stadig flere nøkkelhullsmerkede produkter i butikkene siden ordningen ble innført, sier Øien.

– Det utvikles stadig nye og sunnere produkter. Det er flest produkter med Nøkkelhullet innenfor kategoriene kjøtt, sjømat, kornprodukter og grønnsaker. Jo flere nøkkelhullsmerkede produkter vi finner i hyllene, jo enklere er det å velge de sunnere alternativene, så dette er gode nyheter.