English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

21.02.2013

Sammen for et sunnere kosthold

Matvarebransjen og myndighetene gikk i mars 2011 sammen for å hjelpe forbrukerne til et sunnere kosthold.

Bildet viser en kvinne og to barn med handlekurv.

  • Bildet viser en kvinne og to barn med handlekurv.

Både dagligvarekjedene og produsentene støttet opp under aktiviteter i den kampanjeperioden for å gjøre Nøkkelhullet synlig og øke kunnskapen om merket.

Kampanjen var en del av et langsiktig arbeid for å øke kunnskapen om Nøkkelhullet og myndighetenes kostråd.

– Vi har et godt samarbeid med matvarebransjen om Nøkkelhullet. Vi setter stor pris på at dagligvarehandelen og leverandørsiden bruker tid og ressurser på å støtte opp under kampanjen for å profilere Nøkkelhullet. Dermed hjelper de også folk å gjøre sunnere valg når de handler mat, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Et av målene med kampanjen var å få folk til å kjøpe flere nøkkelhullsmerkede produkter. Det var også et mål å gi folk økt kunnskap om at nøkkelhullsmerkede matvarer inneholder mindre fett, sukker og salt, og mer fiber sammenlignet med matvarer av samme type. I tillegg var det et mål at flere skal få kjennskap til at det er myndighetene som står bak merkeordningen.

I kampanjeperioden 7.-23. mars viste Helsedirektoratet en reklamefilm for Nøkkelhullet på TV2, TV Norge og TV3. Reklamefilmen spiller på forvirring i kostholdsdebatten. Det var også annonsering og aktiviteter på internett med blant annet nettfilm. Nettfilmen spiller på forvirringsaspektet og har opplegg for spredning i sosiale medier. I tillegg var det noe annonsering i trykte medier og et PR-opplegg.