English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

21.02.2013

Sjekker at Nøkkelhullet brukes riktig

Nøkkelhullsmerket skal hjelpe forbrukerne til et sunnere kosthold. Derfor er det viktig at det merkes riktig både hos produsent og i butikk. For å sikre at vi ikke villedes og at merket brukes kun på varer som oppfyller kravene til merket, har de nordiske landene nå satt i gang et felles tilsynsprosjekt med merkeordningen.

En kontrollør fra Mattilsynet kontrollerer kjøttdeig i kjøledisken.

  • En kontrollør fra Mattilsynet kontrollerer kjøttdeig i kjøledisken.

Nøkkelhullsordningen er en nordisk, frivillig merkeordning. For å nå målet med ordningen er myndighetene avhengige av at næringsmiddelprodusenter, leverandører og handelen bruker Nøkkelhullet riktig.

Nordisk tilsynsprosjekt

Mattilsynet utfører tilsynsjobben med nøkkelhullsbruken i Norge. Et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i 2009 viste at Nøkkelhullet stort sett ble brukt i samsvar med regelverket. Myndighetene er opptatt av at forbrukerne fortsatt skal kunne stole på Nøkkelhullet.

Tilsynet som foregår mellom 1. mars og 31. august i år er et felles, nordisk prosjekt. Det omfatter både revisjon i produksjons- og importleddet, inspeksjon i butikk for å sjekke markedsføringen av nøkkelhullsmerkede produkter samt kontroll av hvordan matvarer presenteres med Nøkkelhullet i tilbudsaviser og på virksomhetenes nettsider.

For å kunne bruke Nøkkelhullet må produktene være produsert i henhold til kravene til innhold og sammensetning. Søkelyset vil derfor hovedsakelig være rettet mot produsenter og importører. Her vil produktsammensetningen sjekkes, at produktene merkes korrekt og hvilke rutiner som legges til grunn for å sikre at vilkårene er oppfylt selv ved små endringer i innhold.

- Vi vil også holde et øye med omsetningsleddet for å sikre oss at varene blir markedsført på riktig måte. Vi har et godt samarbeid med dagligvarekjedene sentralt, men har ulike erfaringer hva gjelder hvordan regelverket for nøkkelhullmerket mat praktiseres i den enkelte butikk. Det er avgjørende at ordningen lokalt driftes slik at forbrukerne veiledes og ikke villedes, sier seksjonssjef Atle Wold i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor.

Forbrukerne stoler på Nøkkelhullet

I dag er ca 550 nøkkelhullsmerkede varer tilgjengelige i norske dagligvarebutikker. Den offentlige merkeordningen har stimulert produsentene til å utvikle flere sunnere produkter.

- Dette er spesielt gledelig i lys av undersøkelser som viser at forbrukerne er positive til merkeordninger som gjør det enklere å finne sunnere matalternativer i butikken. At det er myndighetene som forvalter regelverket bak, øker troverdigheten, mener mange, sier Wold.

Helsedirektoratet har fått utført undersøkelser som dessuten viser at kjennskapen til Nøkkelhullet øker. I januar 2011 svarte ni av ti av forbrukerne at de kjenner til Nøkkelhullet og tre av fem at de har tillit til merkeordningen.

Sammenligner mat av samme type

Det svarte eller grønne Nøkkelhullet på pakningen signaliserer at maten er sunnere enn sammenlignbare matvarer hva gjelder innholdet av fett, fettkvalitet, sukker, salt og kostfiber.

- Det er viktig å merke seg at Nøkkelhullet betyr at matvaren innenfor de nevnte kriteriene er sunnere enn alternativ mat av samme type. Her sammenlignes knekkebrød med knekkebrød, pølser med pølser og ost med ost, understreker Wold.

Myndighetene påstår altså ikke at eksempelvis pølser nødvendigvis er sunn mat, men at noen pølser er sunnere enn andre.

Bransjens ansvar

Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet. Når det tas i bruk, er det bransjens eget ansvar å følge regelverket. Både Nøkkelhullsforskriften, næringsdeklarasjonsforskriften og merkeforskriften inneholder bestemmelser som må følges for å sikre riktig bruk av Nøkkelhullet.

Bransjen kan finne nedlastbart veiledningsmateriell under punktet ”Materiell” nederst på siden.