English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

21.02.2013

Økning i omsetning av nøkkelhullsmerkede produkter

Omsetningen i salget av nøkkelhullsmerkede næringsmidler økte med 9,3 % fra 2009 til 2010. Det viser en kartlegging av nøkkelhullsmerkede produkter utført av AC Nielsen Norge på oppdrag fra Mattilsynet og Helsedirektoratet.

En kvinne velger frokostblanding i butikken.

  • En kvinne velger frokostblanding i butikken.

I tillegg til omsetningsøkningen på 9,3 % fra 2009 til samme periode i 2010, har antall nøkkelhullsmerkede produkter på markedet økt med 35 % siden nøkkelhullsforskriften ble fastsatt i Norge juni 2009. Næringsmiddelindustrien har ikke bare tatt i bruk merket, men også utviklet nye produkter i henhold til kriteriene i forskriften.

- Utviklingen tyder på at merket fungerer for næringen, sier rådgiver Ida Tidemann-Andersen i Mattilsynets seksjon for forbrukerhensyn. - Forbrukerne velger nå også i større grad nøkkelhullsmerkede produkter. Det er i tråd med myndighetenes mål for ordningen at flere velger et alternativ som inneholder mindre sukker, salt og fett og mer fiber, enn andre matvarer av samme type.

Flere produkter

I tillegg til antall produkter på oversikten fra Nielsen Norge, kommer alle typer grønnsaker, poteter, frukt og bær som ikke er bearbeidet. Disse får Nøkkelhullet, men er ikke med i oversikten.

- Vi vet at det er flere produkter med Nøkkelhullet som ennå ikke har kommet i salg i butikkene. Tallene i denne undersøkelsen er fra 2010. Det var et nytt lanseringsvindu av nye produkter 1. februar i år, og disse er ikke med i oversikten, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Han regner med at den pågående nøkkelhullskampanjen som myndighetene gjennomfører i samarbeid med bransjen, vil føre til ytterligere omsetningsøkning.

- Jo flere nøkkelhullsmerkede produkter vi finner i hyllene, jo enklere er det å velge de sunnere alternativene. På sikt håper vi å få like mange produkter med Nøkkelhullet som svenskene. De har 2500 nøkkelhullsmerkede matvarer, men har brukt merket i vel 20 år.

Størst omsetningsøkning for kjøtt og lever

Den utførte kartleggingen omhandler data for 3570 dagligvarebutikker innen kjedene Coop Norge, ICA Norge, Norgesgruppen og Rema 1000 i hele landet. Omsetningen i disse butikkene utgjør størsteparten av dagligvareomsetningen i Norge.

Totalt ble nøkkelhullsmerkede produkter omsatt for 6,3 milliarder kroner gjennom norske dagligvarebutikker i 2010. Dette utgjør 4,7 % av den totale omsetningen av mat i dagligvarebutikkene. Omsetningen av friske grønnsaker, frukt og bær, og fersk fisk er ikke inkludert i tallene. Alle disse er omfattet av nøkkelhullsordningen.

Den totale veksten i omsetningen innen nøkkelhullsmerkede produkter var på nær 532 millioner kroner i fjor. Av dette sto ubearbeidet kjøtt og lever for den største økningen, med 135 millioner kroner eller. Kategorien ”Melk og syrnede melkeprodukter uten smak” er nummer to i omsetningsøkning blant nøkkelhullsmerkede produkter, med nær 84 millioner kroner. Blant de bearbeidete kjøtt- og fiskeproduktene var det størst økning i omsetning for fiskeproduktene.

En av næringsmiddelgruppene som skiller seg ut, er gruppen for ferdigretter. I denne gruppen er det nær en dobling av både omsetningen av produktene, antall produkter på markedet og antall solgte produkter.

Flest produkter innen bearbeidet fisk og skalldyr

Nielsen Norges funn viser at det ved utgangen av 2010 var nøkkelhullsmerkede produkter på markedet innen 22 av de 25 næringsmiddelgruppene oppført i Nøkkelhullsforskriften.

Næringsmiddelgruppene som innholder flest ferdigpakkede nøkkelhullsmerkede produkter, er gruppen for bearbeidet fisk og skalldyr med 82 produkter, brød og brødmikser med 78 produkter, bearbeidede og ubearbeidede kjøttprodukter med henholdsvis 66 produkter i hver gruppe.

Det var ca 400 nøkkelhullsmerkede produkter omsatt gjennom norske dagligvareforretninger i 2009. I 2010 var antallet 550. I tillegg til dette kommer uemballerte matvarer som fersk fisk og sjømat i disk, frukt og grønnsaker. Tallene gjelder produkter solgt i butikk og ikke produkter solgt til storhusholdningen.

Kontaktperson i Mattilsynet:

Ida Tidemann-Andersen, seksjon for forbrukerhensyn, hovedkontoret

Tlf: 23 21 65 73