English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

20.02.2013

Nordiske forbrukere vil ha mer nøkkelhullsmat

Nøkkelhullet er i løpet av kort tid godt etablert som sunnhetsmerke på mat blant forbrukere i Norden. I Sverige finnes det rundt 2500 nøkkelhullsprodukter på markedet, i Norge og Danmark er det minst 500.

Det er nå ett år siden nøkkelhullsordningen ble innført som felles nordisk merkeordning 17. juni 2009. Myndighetene i Sverige, Danmark og Norge står bak ordningen.

Både i Danmark og Norge stiger antall produkter sterkt, og forbrukerne i alle tre land ønsker seg flere produkter med Nøkkelhullet. Det viser en undersøkelse YouGov Zapera har gjennomført i samarbeid med Nordisk Ministerråd blant dem som har ansvar for å handle inn mat i husholdningene.

- Vi ser at det utvikles stadig flere produkter som oppfyller kriteriene for å få Nøkkelhullet, og det er vi glade for. Produktutvikling i en sunnere retning er en av hovedmålsetningene med å ha en offentlig sunnhetsmerkeordning, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.

God kjennskap

Produkter med Nøkkelhullet oppfyller ett eller flere av disse kravene: Mindre og sunnere fett, mindre sukker, mindre salt, mer kostfiber og fullkorn.

Kjennskapen til Nøkkelhullet er god i alle tre landene. I Danmark kjenner nå 83 prosent av de innkjøpsansvarlige til merket. I Norge er tallet 89 prosent og i Sverige, som har brukt Nøkkelhullet i 20 år, kjenner 98 prosent av de innkjøpsansvarlige til merket.

Vil ha mer

75 prosent av danskene mener det er et svært lite eller lite utvalg av nøkkelhullsmerkede varer i butikkene. Svenskene har naturlig nok langt flere nøkkelhullsmerkede produkter enn Norge og Danmark, siden merket har vært i bruk der i 20 år. Likevel mener 31 prosent av svenskene at det er svært lite eller lite utvalg av slike produkter. I Norge synes 60 prosent at det er et lite utvalg, og nesten halvparten svarer at de ville kjøpe flere nøkkelhullsprodukter hvis utvalget var bedre.

- Dette viser at det er et stort marked for matvarer som oppfyller kriteriene for Nøkkelhullet, og det er en fordel for produsentene at dette markedet er nordisk, påpeker Klepp.

I alle tre land har det vært en stigning i tilliten til merkeordningen siden 2008. I Danmark og Norge har én av fire nå tillit til merket. Nesten halvparten av svenskene har tillit til Nøkkelhullet. Nesten 70 prosent forbinder Nøkkelhullet med sunnhet i Norge og Sverige. I Danmark er tallet 45 prosent.

Pris er viktig

Hver fjerde svenske som handler mat, mener at Nøkkelhullet gjør det enklere å velge sunne matvarer når de er i butikken. I Norge er tallet 14 prosent, og i Danmark synes 8 prosent at Nøkkelhullet letter prosessen med å velge sunne matvarer.

Interessen for mat er stort sett den samme i alle tre landene. To av fem sier at de har stor interesse for mat. Åtte av ti svarer at de leser varedeklarasjoner. Pris er det som betyr mest når vi handler mat i alle tre land, men ellers er det litt ulikt hva de innkjøpsansvarlige er opptatt av.

I Danmark kommer innholdet av fett og fiber/fullkorn på andreplass etter pris, mens svenskene legger utover pris mest vekt på matvarenes innhold av tilsetningsstoffer og sukker. Nordmenn er mest opptatt av sukker og fett etter pris.

Fakta om undersøkelsen

Det er i alt gjennomført 1.212 intervjuer i Norge, 1.222 intervjuer i Sverige og 1.225 intervjuer i Danmark med personer som har det primære ansvaret for innkjøp av dagligvarer i deres husstand.

  • De spurte er i alderen 18-65 år.
  • Undersøkelsen er en oppfølging av en nullpunktsundersøkelse som ble gjennomført i 2008 i forbindelse med at Nøkkelhullet ble introdusert som nordisk merke.
  • I alle tre land er det stor interesse blant forbrukerne for å få mer informasjon om nøkkelhullsmerkingen. Internett ligger øverst på listen over steder forbrukerne ønsker slik informasjon, mens brosjyrer og plakater i butikkene følger etter.
  • Nordmenn kjøper primært nøkkelhullsprodukter innen disse kategoriene: Brød og knekkebrød, müsli og frokostblandinger, mel og andre kornprodukter.
  • Danskene kjøper først og fremst nøkkelhullsprodukter innen disse kategoriene: Melkeprodukter (ikke ost), brød og knekkebrød, mel og kornprodukter.
  • Svenskene kjøper primært nøkkelhullsprodukter innen disse kategoriene: Brød knekkebrød, melkeprodukter (ikke ost), müsli og frokostprodukter.