English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

20.02.2013

Ni av ti kjenner Nøkkelhullet

Stadig flere av dem som handler inn mat, kjenner til sunnhetsmerket Nøkkelhullet. Tilliten til myndighetenes merkeordning er stor, og forbrukerne mener at merket gjør det enklere å velge de sunnere alternativene når de handler mat.

Bildet viser ei kvinne som sammenligner varer i kjøledisken.

  • Bildet viser ei kvinne som sammenligner varer i kjøledisken.

Et halvt år etter at Nøkkelhullet formelt ble innført, kjenner hele ni av ti forbrukere i Norge som har hovedansvar for å handle inn mat til husholdningen til merket. Det viser en undersøkelse YouGov Zapera har gjennomført for Helsedirektoratet og Mattilsynet i samarbeid med Nordisk Ministerråd.

Syv av ti har tillit til merket i Norge. Like mange forbinder Nøkkelhullet med sunnhet. 58 prosent av dem som kjenner til merket, synes det gjør det lettere å velge sunne matvarer i en innkjøpssituasjon.

- Tallene er svært positive tatt i betraktning at merket er så nytt, sier konstituert avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

Enkelt å velge sunnere

Formålet med undersøkelsen er å avdekke hvilken posisjon sunnhetsmerket Nøkkelhullet har blant de som først og fremst handler inn mat i husholdningene. Den nye undersøkelsen er en oppfølging av en nullpunktsmåling som ble gjort i desember 2008 i forkant av at Nøkkelhullet ble introdusert som felles nordisk merkeordning. Den gang kjente 72 prosent av de spurte nordmennene til merket.

Også kunnskapen om hva Nøkkelhullet står for er økende. Mange av de spurte mener at matvarer med mindre fett, mindre sukker, mindre salt og mer fiber kjennetegner nøkkelhullsprodukter. Næringsdeklarasjonen leses av rundt tre av fire.

Både i 2008 og 2009 er pris det de innkjøpsansvarlige legger mest vekt på når de handler mat. 72 prosent mener det er viktigst. Deretter legger de vekt på innholdet av sukker (41 prosent) og fett (40 prosent).

Vil ha flere nøkkelhullsprodukter

60 prosent av forbrukerne mener at det er veldig lite eller lite utvalg av nøkkelhullsprodukter i butikkhyllene. Hvis det hadde vært flere matvarer med Nøkkelhullet, svarer halvparten av de spurte at de ville kjøpt flere matvarer med merket. 53 prosent oppgir at de ofte eller en gang iblant kjøper matvarer med Nøkkelhullet, mot 39 prosent i 2008. Det er særlig brød, knekkebrød, frokostblandinger, mel og kornprodukter med Nøkkelhullet de kjøper. Deretter følger melkeprodukter, ost, kjøtt- og fiskeprodukter, margarin og oljer.

- Vi ser at en del produsenter utvikler nye produkter som tilfredsstiller kravene til Nøkkelhullet. Andre gjør endringer i sammensetningen og reduserer for eksempel saltinnholdet for å få merket. Vi håper at merkeordningen vil stimulere til videre produktutvikling slik at forbrukerne får flere sunnere produkter å velge i. Fortsatt er vi i startfasen, påpeker Rimestad.

Det forbrukerne i liten grad vet, er hvem som står bak Nøkkelhullet. 20 prosent tror det er myndighetene, mot 12 prosent i 2008. De fleste tror matvareindustrien og produsentene står bak, mens én av tre ikke vet.

Fakta om undersøkelsen

• Undersøkelsen er gjennomført som en CAWI-undersøkelse i desember 2009 av analyseinstituttet YouGov Zapera. Det er i alt gjennomført 1.225 intervjuer i Norge med personer som har det primære ansvaret for innkjøp av dagligvarer i deres husstand.

• De spurte er i alderen 18-65 år.

• 89 prosent kjenner Nøkkelhullet, mot 72 prosent i 2008.

• 67 prosent forbinder merket med sunnhet, 22 prosent med miljø og 13 prosent med et enklere valg.

• 58 prosent av dem som kjenner merket, mener at det letter prosessen med å velge sunne matvarer i innkjøpssituasjonen (52 prosent i 2008).

• Nesten halvparten kjenner Nøkkelhullet fra butikker, 46 prosent kjenner det fra matvarer og 38 prosent fra TV eller radio.

• 6 av 10 norske innkjøpsansvarlige ønsker mer informasjon om Nøkkelhullet, og da helst i butikker eller på internett.