English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

18.02.2013

Trer i kraft 17. juni

De nordiske landene har bestemt at Nøkkelhull-forskriften fastsettes og trer i kraft 17. juni i både Norge, Sverige og Danmark.

En kvinne velger frokostblanding i butikken.

  • En kvinne velger frokostblanding i butikken.

Norge har meldt utkastet til forskrift til ESA etter EØS-høringsloven. Vi har ikke mottatt kommentarer som medfører behov for endringer i forskriftsutkastet.

I forbindelse med at forskriften trer i kraft, inviterer Mattilsynet til et åpent informasjonsmøte om Nøkkelhullet den 17. juni. Klokkeslett og sted er foreløpig ikke fastsatt. Informasjon om dette vil bli lagt ut her og sendt ut på mail. På møtet vil blant annet forskriften presenteres, det vil bli informasjon om veilederen til forskriften og videre kommunikasjonsarbeid. Helse- og omsorgsdepartementets politiske ledelse vil være til stede.

Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning som skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge sunnere produkter.

Et utkast til forskriftsveileder er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet, Livsmedelsverket i Sverige og Fødevarestyrelsen i Danmark. Denne er sendt på kommentarrunde til referansegruppen for Nøkkelhullet, personer på høringslisten for selve forskriften og opplysningskontorene, og vil bli ferdigstilt etter sommeren.