English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

31.10.2012

Merking av Nøkkelhullsprodukter med ny næringsdeklarasjon

Mattilsynet har fått spørsmål om hvordan kravene til næringsdeklarasjon på Nøkkelhullsprodukter blir med den nye Matinformasjonsforordningen. Det stilles blant annet spørsmål om næringsdeklarasjonen skal omfatte kostfiber og om det er natrium eller salt som skal angis.

En kvinne velger et produkt fra et fryseskap

  • En kvinne velger et produkt fra et fryseskap

Kravene som stilles for å kunne merke et produkt med Nøkkelhullet er gitt i Nøkkelhullsforskriften.

Endrede krav til næringsdeklarasjon

Nøkkelhullet er en ernæringspåstand, og må derfor merkes med næringsdeklarasjon. Artikkel 7 i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006) viser til kravene som er gitt i næringsdeklarasjonsdirektivet. Det er næringsdeklarasjonsforskriften som i dag stiller krav til måten man næringsdeklarerer på.

Med den nye Matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011, skal de aller fleste matvarer merkes med en obligatorisk næringsdeklarasjon, slik artikkel 30 nr. 1 sier.

De obligatoriske kravene blir angivelse av:

  • Energi
  • Fett
  • Mettede fettsyrer
  • Karbohydrater
  • Sukkerarter
  • Protein
  • Salt  

For å få et produkt Nøkkelhullsmerket, stilles det bestemte krav til innhold av for eksempel fett, sukker, salt og kostfiber. For matvarer hvor det i Nøkkelhullsforskriften er satt krav til innholdet av kostfiber, så skal kostfiber også inngå i næringsdeklarasjonen. Se forordning (EU) 1169/2011, artikkel 30 nr. 2 og Vedlegg XV for presentasjon og rekkefølge.

Salt inngår i kravet om merking i den obligatoriske næringsdeklarasjonen, jf. artikkel 30 nr.1. For Nøkkelhullsprodukter, som for alle andre matvarer, blir det med det nye regelverket krav om å angi salt, ikke natrium, i næringsdeklarasjonen.

Alle matvarer merket med påstander som f.eks. Nøkkelhullet, vil fra 13.12.2014 måtte merkes etter kravene i matinformasjonsforordningen. Det vil si at etter denne datoen kan bare næringsdeklarasjon i henhold til matinformasjonsforordningen benyttes.