English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

02.10.2012

Du kan stole på Nøkkelhullet

Norske forbrukere kan ha tillit til at matvarer med Nøkkelhullet er et sunnere alternativ med mindre fett, salt og sukker og mer fiber. Det viser en omfattende nordisk tilsynsrapport.

En kvinne velger frokostblanding i butikken.

  • En kvinne velger frokostblanding i butikken.

Tilsyn i alle de tre nordiske landene

Norge, Sverige og Danmark har i løpet av 2011 gjennomført et omfattende tilsyn av bruken av nøkkelhullsmerket på matvareprodukter og i markedsføring. I Norge er det Helsedirektoratet og Mattilsynet som har ansvar for nøkkelhullsmerket, og Mattilsynet har ansvaret for tilsyn med merket. Resultatene fra det nordiske tilsynet ble offentliggjort i en tilsynsrapport, og viser klart at norske forbrukere kan ha tillit til nøkkelhullsmerket.

Bare tre av de 162 undersøkte produktene oppfylte ikke kravene som settes til matvarer med Nøkkelhull når det gjelder innhold av næringsstoffer. Disse forholdene er fulgt opp av Mattilsynet. Når det gjelder bruken av Nøkkelhullsmerket på hyllekanter i butikker, viser tilsynet at det er rom for forbedringer.

- Vi er svært fornøyd med resultatene som kommer fram i tilsynsrapporten, sier seksjonssjef i tilsynsavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, Atle Wold.
-Det er helt avgjørende at forbrukerne kan ha tillit til nøkkelhullsmerket. Når det er myndighetene som står bak et sunnhetsmerke, blir det ekstra viktig at ordningen er til å stole på. Tilsynet vi har gjennomført er grundig, og vi har sett på både produktinnhold og markedsføringen av merket. Tilsynsrapporten er en solid tilbakemelding på at dette er en merkeordning alle kan ha tillit til.

Tilsynsprosjektene har vært ulikt organisert i de nordiske landene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne resultatene direkte. Den overordnede konklusjonen på den felles nordiske rapporten er likevel at forbrukerne i både Norge, Sverige og Danmark trygt kan ha tillit til Nøkkelhullet.

Frivillig merkeordning

Nøkkelhullet er en frivillig merkeordning som brukes i alle de tre nordiske landene. Nøkkelhullsmerket signaliserer at produktet er sunnere enn andre matvarer av samme type, og at varen tilfredsstiller nøkkelhullsmerkets krav til mindre fett, sukker, salt og mer fiber. Nøkkelhullsmerket er godt innarbeidet som merkevare i det norske markedet. Undersøkelser Helsedirektoratet har gjort i 2011 viser at 96 prosent av norske forbrukere kjenner til Nøkkelhullet. En av to synes merket er til god hjelp når de skal finne sunnere matvarer, og seks av ti har tillit til merket.

- Matvarekjedene og leverandørene har også bidratt positivt til at kjennskapen til nøkkelhullsmerket er så høy, og vært med å løfte interessen for å velge sunnere alternativer i mathyllen, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Forbrukernes tillit er avgjørende

Matprodusentene bestemmer selv om deres produkter skal merkes med Nøkkelhull, derfor er det viktig at det føres tilsyn med om produktene virkelig tilfredsstiller de kravene som regelverket setter til nøkkelhullsvarer. Hele merkeordningen er basert på at forbrukerne skal ha tillit til at nøkkelhullsvarer virkelig er sunnere enn andre produkter av samme type.

-Nøkkelhullsmerket skal gjøre det lettere å velge sunnere, og denne tilsynsrapporten viser at merket fungerer etter planen og at norske forbrukere kan stole på den veiledningen de får når de velger å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer, sier Atle Wold.