English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

01.10.2012

Nå er regelverket for nøkkelhullsordningen endret

Nøkkelhullsforskriften er nå endret med nye krav og bestemmelser. Det har vært særlig fokus på innstramming av kravene til innhold av salt i matvarer som omfattes av merkeordningen. Nye produktgrupper er etablert, noen grupper er justert og kriterier er innført eller endret.

Mor og to små gutter velger frukt i grønnsaksdisken.

  • Mor og to små gutter velger frukt i grønnsaksdisken.

Endret forskrift trer i kraft 1. mars 2015. Det vil si at handel og produsenter kan følge de nye bestemmelsene og kravene allerede nå. For å gi bransjen tid til å omstille seg er det gitt anledning til å produsere og merke produkter etter de forrige kravene frem til 1. september 2016. Etter denne datoen kan ferdige produkter selges til lagrene er tomme, men produkter produsert etter denne datoen skal følge de nye kravene og kriteriene.

Les den nye forskriften her.

Les mer om saken på mattilsynet.no

Kontaktpersoner:

Mattilsynet Hovedkontoret:
Nina Lødrup

Helsedirektoratet:
Anniken Owren Aaum

Tilsyn og kontroll

Mattilsynet vil føre tilsyn med matvarer som er merket med Nøkkelhullet, og kan fatte vedtak ved brudd på regelverket. Les mer