English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

21.10.2016

Tydelige krav for Nøkkelhullet

1. mars 2015 trådte nye, strengere kriterier i kraft. Innstrammingen betyr blant annet mindre mettet fett og salt og mer fullkorn. Antall matvaregrupper er økt fra 25 til 33.

En dame holder en boks pålegg fra butikkhyllen.

  • En dame holder en boks pålegg fra butikkhyllen.

Endringene i nøkkelhullforskriften trådte i kraft 1. mars 2015. Bransjen har hatt anledning til å produsere og merke produkter etter de forrige kravene frem til 1. september 2016. Disse matvarene kan selges til lagrene er tomme. Matvarer som produseres etter 1. september 2016 og merkes med Nøkkelhullet, må være tilpasset de nye kravene.

Endringene gjør det lettere for folk å velge matvarer med mindre mettet fett, sukker og salt, og mer fiber. Nøkkelhullet skal bidra til et bedret kosthold i befolkningen.

Hva er de viktigste endringene?

  • Mindre salt, mettet fett og sukker og mer fullkorn.
  • Det er innført kriterier for maksimalt saltinnhold i kjøtt- og fiskeprodukter.
  • Kravet til saltinnhold er strammet inn med inntil 20 prosent i matvaregrupper som kornblandinger, brød, margarin, matolje, ferdigretter, pizza/pirog, bagetter/wraps og supper. Det er også nytt at salt skal merkes som salt, ikke natrium, slik at det er enklere for forbrukeren å forstå merkingen.
  • Det har vært kriterier for totalt fettinnhold siden nøkkelhullordningen ble etablert. Dette er opprettholdt, men det legges nå større vekt på redusert innhold av mettet fett.
  • Kriteriet for innholdet av tilsatt sukker er strammet inn i noen grupper.
  • Kravet til innhold av fullkorn er økt med 20 prosent for brød og bagetter/wraps og med 100 prosent for pizza/piroger og lignende produkter.

Hva er Nøkkelhullet?

Nøkkelhullet er myndighetenes merkeordning for matvarer som inneholder mindre mettet fett, sukker og salt og mer fiber enn andre sammenlignbare matvarer.

Innenfor hver matvaregruppe vektlegges ulike kriterier (fiber, mettet fett, sukker og salt). En nøkkelhullmerket frokostblanding gir for eksempel mer fiber og mindre sukker sammenliknet med en frokostblanding uten Nøkkelhullet. For kjøttprodukter er det mengde fett og salt som vektlegges, mens et nøkkelhullmerket brød må oppfylle kriterier til fiber, fett, sukker og salt. Noen matvaregrupper, som for eksempel brus, godteri, kaker og kjeks, kan ikke få Nøkkelhullet.

Da nøkkelhullordningen ble lansert i 2009, var det første gang myndighetene i flere nordiske land gikk sammen om en felles merkeordning for sunnere matvarer. Merkeordningen er dynamisk og revideres når det er kommet ny kunnskap eller når matvaremarkedet endres.