English AA Søk

For å øke skriftstørrelsen gjør du følgende:

  • På Windows: hold nede ctrl-tasten samtidig som du klikker på + eller -
  • På Mac: hold nede cmd-tasten samtidig som du klikker på + eller -

01.10.2012

Slik bruker du et registrert varemerke

Nøkkelhullet er et registrert varemerke. Merket skal derfor alltid se likt ut uansett hvor det forekommer.

Helse- og matmyndighetene i Sverige, Danmark, Norge og Island har valgt Nøkkelhullet som felles nordisk merkeordning for sunnere matvarer. Symbolet skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge sunnere produkter.

Eieren av et registrert varemerke har enerett til merket slik at andre ikke utnytter merkevarens verdi. Merket skal derfor alltid se likt ut uansett hvor og hvordan det brukes. Men Nøkkelhullet er et offentlig varemerke, som andre aktører enn Livsmedelsverket kan bruke så lenge man følger reglene.

Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det er leverandørenes, butikkjedenes og markedsførernes ansvar å følge reglene for bruk av symbolet. Reglene finnes i forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet av 18. februar 2015 nr. 139. En veiledning til forskriften vil bli publisert i løpet av våren 2015. Frem til 1. september 2016 kan matvarer produseres og merkes med Nøkkelhullet etter kravene i den forrige nøkkelhullsforskriften.

Dessuten skal profilprogrammet følges. Programmet viser deg riktig bruk av Nøkkelhullet og symbolets visuelle profil. Dette for å sikre konsekvent og riktig bruk av designelementene.

Ingen avgifter eller gebyrer

Det er ingen avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av merket. Symbolet kan lastes ned gratis.